Блаже Конески – Свети Никола

Свети Никола златен

пак сѐ си принесе што треба.

Го пречекавме и со посна сарма,

и со грав и со риби на кромид.

Не е како некогаш

кога спроти празникот ќе изнадојдеа

сега покојните

и ќе седнеа околу трпезата.

Се почнуваше со леблебии,

расол и сторени пиперки,

мезе за домашната ракија.

По вечерата идат комињакот

и скажувањата.

Потоа гостите легнуваа

кој каде се нашол.

Ордан, тетин ти, Бог да го прости,

нели беше пцалт,

ќе запееше во сонот:

„Господи помилуј!”

И потоа тивнуваше ноќта.

Тоа што минало – минало.

Ама сепак, сполај му,

еве нѐ живи со Господ напред

и се плоди нашето племе.