Skip to content

Сања Нечовска

Молк

  • by

Збор. Зборот се шири и провлекува лесно како овој лист хартија.

 Но, реченицата е тешка … Прочитај повеќе