Skip to content

Elle

Elle

Преживеан догматизам,
претопување до најмал остаток,
немоќ за ширината на синило и никогаш прашина,
само … Прочитај повеќе