Skip to content

Време и пари

Навидум неспоредливи, 
но со многу заеднички нешта.
Тоа изминува, а тие се трошат,
него не можеш да го запреш,
а нив за миг може да ги снема.
Парите се време, а времето е пари.
Ги нема доволно, а од нив никогаш доста!
Денес кого и да прашаш што му фали(меѓу другото) би ти рекол: време и пари.
Едно апстрактно, друго конкретно.
Него не можеш да го допреш,
а цел живот се потпираш на него.
Нив ги допираш,
а без нив не можеш да преживееш.
И тоа и тоа можеш лесно да ги изгубиш:
Можеш ли да си купиш време? – Затоа што сум слушнала дека времето било скапо.
Тогаш, која е неговата цена?

Image

Напишете коментар