Skip to content

Да бев сонце

Да бев сонцето

ќе сјаев силно за да

ти осветлам пат.

 

Нови патеки

Што ме водат до тебе

Ќе те стигнат ли?

 

Старите дрвја

тивко ми го шепотат

твоето име.

 

Жолтите лисја

сведочат за нашата

скриена љубов.

Напишете коментар