Да бев дожд

Да бев дожд кој ќе

ја измие болката,

и наврне смеа.

 

Капки од среќа

реката од љубовна

магија овде.

 

Магична среќо

зошто сите трчаат

по тебе кажи?

 

Да имаше звук

ќе ми викнеше гласно

зошто сум вредна!

(2дел од Хаику – Да бев…)