Skip to content

Полиња со надежи

Никогаш нема да згасне,

викаат последна умира,

а се вика надеж.

Наводнувај ги секојдневно

твоите полиња со надежи

за никогаш да не пресушат!

Напишете коментар