Skip to content

Време за будење

Ново утро штом се роди
среќата нека те води.
Во утрински свежини се миеш,
а солзите кои болат вешто ги криеш.
Нека патот кон успех те води
во тебе сила и храброст нека се роди.
Бистрина, јасност и мир нека те пратат
подари им насмевки на луѓето и тие ќе ти вратат.
Јасно сонце го огреало твојот лик
допирот од љубовта е појак од секој крик.
Насмев подари му на секој ден нов
ќе ти врати со три пати повеќе љубов.
Да се разбудиш е време,
товарот да го тргнеш од твоето бреме!

Напишете коментар