Песна – Блаже Конески

Време за рециталот кој е прикачен на јутјуб каналот.

Пријатно слушање!