Безвучна нота – Наталија Наумовска

Уживајте во слушањето на овие мои стихови со наслов „Безвучна нота“!