Преселба

Се пренесов во светот на сенките

Кои ги донел ветрецот на љубовта.

Се пренесов во црно-белиот свет

Каде живеат сивите луѓе .

Никој не го познава патот кој води до

Тврдината од каде сенките на љубовта

Излегуваат од животите на Сивите луѓе.

Таа толку грдовишно стои

На брдото од далечниот град.

Го пробивам патот До тврдината.

Наноси од снег.

Ќе дојде ново утро.

Нов сон.