Желба

Затскриена желба се буди
Нов пат дава кој води во друг живот.
Затскриеност води до тајноста
На мојата душа
Која сака да пламни во
Надворешен свет.
Пламни тајно!
Откриј го мојот страв!
Распламти ја мојата страст!
Денот ја разгорува страста
Моментит на страст надоаѓа кога
Свеста се губи
Само еден чекор напред
Моето Јас назад го враќа.

До кога мачителни одлуки се нсоат?
До крајот на животот
Или до крајот на смртта?

Да го затскриеме нашето лице
Но, не да ја прекриеме нашата душа.