Skip to content

Љубов

Дали ритамот на времето го чувствувам поинаку не знам

дали само надоврзаноста на мислата го носи животот напред

дали знаењето го влечи животот во безднa

или слободата која нема мисла значи среќавање со Адам.

Одговор барам во некоја мисла

но мислата само надолу ме влече

Сакам да ми напишат трепетна песна

и да извлечат од животот безопасен.

Животот не знам дали е опасен или само смртен

но знам дека љубовта е таа која нагоре ме крева

и животот го прави ни најмалку лесен.

Сепак, љубовта на живот еден друг живот дава

таа не тера да воскликнеме со восхит

тешко е да сакаш но лесно е да љубиш

да се љубиме зошто само љубовта е таа

што слобода и среќа дава.

Напишете коментар