Енигма – Наталија Наумовска (видео рецитал)

Претходно ја споделивме Енигма, а денес ви го претставуваме и видео рециталот за истата.

Пријатно слушање!