Skip to content

За работливоста – Андреј Јанков

Времињата се менуваат, годините си заминуваат, а луѓето засекогаш исти си остануваат. Моето мото кое многупати го користам во суперлатив кога зборувам за одделни работи кои ме демотивираат и мотивираат во мојот живот.
Работливоста не поздразбира само физичка, ами и психичка работа и помагало за мозочните и душевните центри кај луѓето.

Можеби размислувате дека воведниот дел ми е прост, нејасен или сложен.
Ако, размислувајте така. Јас сега ќе си ги искажам чувствата па можеби подобро ќе ме сфатите. Ова време денес е хаотично, нерамномерно и искривено.
Мислам на луѓето. Често се жалат и патат како немаат, како некој им нанел црна магија или пак несреќна судбина ги следи. Не, не драги мои. Не сте во право.
Не можете да станете богати со волшебно стапче или па преку ноќ.
Вредната работа носи мирна среќа.
Размислувајте позитивно на нештата за да ви станат појасни и полесни.
Не мешајте ги работливоста и неработливоста. Тоа се два различни поима.
Оној којшто сака да работи тој секогаш ќе има. Имам многу за пишување на оваа тема, можеби три или четири листа, ама сега да заштедиме хартија и да се насочиме кон завршниот дел.

Работливоста е збор кој содржи голем број на разни подтеми и мал број на луѓе кои го сфаќаат неговото значење. Не трпи оној кој работи. Не проси оној кој со пот запечалува пари, ами оној кој рацете и нозете не ги користи.
Работете. И со умот и со телото и со срцето.

Автор: Андреј Јанков

Напишете коментар