Skip to content

Денот

  • by

Дај ми сила да разберам
зошто паѓаа мртви птици
од небото тој ден.
Денот
кога курвата ми плати мене
наместо јас нејзе.
Денот
кога бродот што тонеше
го извлекоа стотина робови
со јажиња и голи раце.
Колку болеше
погледот твој крадешкум
денот кога се справував
со силата на омразата нивна.
Не разбирам.
Тој ден, обичен
избегав од себеси
зошто не прифаќав
колку и да беше без цел
дека ќе ме нема
да довршам многу работи
кои чекаа на мене.
Денот кога ме снема
денот на плачот и мачнина
денот одреден за мене.
Ноќта е ден
собира остатоци
од приказната
за мене и денот.
Силата на вечноста
лесно ме носи 
кон облаци.

Автор:
Александар Михајловиќ

Напишете коментар