Најмил

Се појавуваш ко,

роса утринска,а

си недостижен ко

сонце небесно

ООО најмил, најмил, мој

Ме бакна и замина

на мене се сруши планина,

силна болка создаде

бесот од мене го продаде .

ООО најмил, најмил мој.

Автор:
Анита Гоцевска