Skip to content

Излезе од печат книгата „Окружието на Конески“ од Димитар Пандев

Деновиве излезе од печат книгата „Окружието на Конески“ од Димитар Пандев, во издание на фондацијата за македонски јазик „Небрегово“.

Во книгата, Конески е претставен во редот на македонските константи на 20 век (Крсте Мисирков и Кочо Рацин), во редот на светската лингвистика и славистика, преку македонските културни акции во кои имал главен збор (кодификацијата на македонскиот јазик, основањето на универзитетот), како и меѓу неговите најблиски соработници од областа на македонистиката, и пошироко, од македонската литература и културна историја.

„Окружието на Конески“ е работена на фонот на целокупното дело на Конески, на фонот на литературата за Конески, како и на македонистиката и општата лингвистика, која кореспондира со творештвото за Конески.
Промоцијата на книгата ќе се одржи утре, во 12 часот, во спомен-домот „Блаже Конески“ во Небрегово. 

Извор

Напишете коментар