Творец

Горчлива напивка капка по капка проѕирно се прелева

низ ходниците на испреплетената бездна

На понорот наречен живот

Ме носи кон творецот на свесноста

Знам дека го живеам онака како тој намислил

Да го спакува светот со розови панделки сакал,

Јас моите одамна ги завиткав во проѕирна наметка

Која ја носам за да го победам несвесноста на мракот.

Две проѕирности се преплеткуваат

И несвесноста станува свесност

А јас, се припојувам со творецот.