Skip to content

Виртуелна песна

Виртуелна песна се испраќа

До невидливи читатели

Виртуелен излез од беспаќа

За нашите пријатели.

Виртуелно сонце испраќаме до вашиот екран

Да блика во вашите очи

А ние секој ден си правиме билан

За да видиме колку нашиот блог љубов точи.

Виртуелниот збор е некогаш со болдирани букви

А хартијата станала наша тастатура

Допираме до срца секакви

И ветуваме весело сонце и разновидна литература.

Напишете коментар