Воскресение

Денот наликуваше на обичен
Но надвор пееја само птиците
Се растреперија зелените лисја
На блискиот даб
Се развеселија на цвркотот весел
Се разиграа пролетно оро
Ги раширија своите крилја
Го наговестија твоето доаѓање
А ти си повеќе од човек
И никој не знае за твоето доаѓање
Но, тие насетуваат
Страв
Од твојата големина
Смрт
На сѐ она што поминало проречено
И воскресение
На сѐ што довек ќе биде речено.