Skip to content

Незаменлива – Никола Миланоски

  • by

Животен е чуден
испишува страници во нашата книга
кои никогаш не сме можеле
ниту да помислиме дека ќе се случат,
сосема неочекувано
токму во најголемата среќа
судбината направи
сите планови во море да ги фрли
ми те одзеде
моја незамелива љубена,
црвени ми се веќе очите
од солзите
затворен во оваа соба
која како да е претворена
во царство на тагата,
како и мирисот да ти го чувствувам
иако веќе одамна те нема
безмилосно Бог ми те зема,
немам сила
ниту цвет на гроб да ти донесам
како да се довлечкам дотаму
кога догорувам како свеќа
изчезна
ти мојата среќа
проклет нека е часот
кога душата на ангелите им ја даде
како можеа
кога знаеа дека си незаменлива
дека ќе се уништам
потиштен да молам за часот
кога кај тебе ќе дојдам
и повторно заедно да бидеме
повторно едно
моја незаменлива
моја љубена.

05.04.2020

Напишете коментар