Skip to content

Петре М. Андреевски- дела и награди

Творештвото на Андреевски е разновидно и опфаќа: романи, поезија, раскази, драми, есеи и детска книжевност. Неговите дела се преведени на повеќе јазици: српски, хрватски, француски, романски, англиски, шпански, јапонски итн. Во два наврати (1984 и 2002 година) биле објавени дела на Андреевски, во пет и во шест тома, соодветно.

Стихозбирки:

Јазли (1960)

И на небо и на земја (1962)

Дениција (1968)

Дални наковални (1971)

Пофалби и поплаки (1975)

Вечна куќа (1987)

Лакримариј (1999)

Книги со раскази:

Седмиот ден (1964)

Неверни години (1974)

Сите лица на смртта (1994)

Боеми (постхумно)

Романи:

Пиреј (1980)

Скакулци (1983)

Небеска Тимјановна (1988)

Последните селани (1997)

Тунел (2003)

Бежанци (постхумно)

Книгата драми (1984), во која влегуваат:

Време за пеење

Богунемили

Есеи:

Сегашно минато време (2006)

Стихозбирки за деца:

Шарам барам

Касни порасни (сликовница)

Награди:

Андреевски бил добитник на наградите: ,, 11 Октомври” (во 1968 година), „Браќа Миладиновци“ (два пати), „Рациново признание“ (два пати) и „Стале Попов“ (два пати).Романот “Пиреј“ македонската критика го прогласи за ремек-дело на македонската современа проза, а збирката “Дениција“ ја има означено како химна на космичката љубов, химна на жената и татковината и златна книга на македонскиот модернизам.

Напишете коментар