Сонуван живот – Илија Карајанов

Кога крвта се римува

со ноќна мора

Кога дишењето се римува

со плима и осека

Кога Морето се римува

со освоеното време

Кога „сребрената душа“

се римува со „отворената рана“

Јас знам дека

тоа не е песна.

Не е иста вистината

во првото Утро

и познато Пладне

а само Времето знае

која Ноќ последна ќе биде

Кога компасот покажува

колку сме далеку

од Светото писмо

колку ѕидови и граници

во нас се креваат

Кога памтењето се римува

со камбани, миси и псалми

Кога крварат стиховите

Заробени во сонот

Јас знам дека

тоа не е песна

туку СОНУВАН ЖИВОТ

Извадок од збирката Граници во сонот (2017), од Илија Карајанов