Пионерска марама – Ванчо Николески

Да се потсетиме на старите времиња кога беше чест да се носи пионерска марама со оваа убава песничка од Ванчо Николески. Ванчо Николески спаѓа во основоположниците на македонската книжевност за деца и нејзин најистакнат претставник во периодот непосредно по Втората светска војна. Своите први поетски творби ги објавил во детскиот весник „Титов пионер“.

Пионерска марама

Работиме и учиме
секој еден час,
пионерската марама
света е за нас.

Развиваме дух и тело –
бодер,силен, јак,
и марама си носиме –
пионерски знак.

Се сакаме, помагаме
ко сестра и брат,
пионерски симбол ни е –
марама на врат.

Порастеме ли големи
ќе стапиме в НОЈ,
ќе дадеме се од себе
за народот свој.