Skip to content

Погледнете го видеото на триото составено од татко и синови „карикатуристи“ во Јапонија

Креативен татко цртежите на своите синови ги претвора во уметност. 41 годишниот француски уметник  ги претвора цртежите на своите синови (9) и (12) во карикатури. Триото живее во Токио, и себеси се нарекуваат: „Father and Sons’ Design Workshop“. Таткото вели дека синовите имаат целосна слобода во цртањето, а ликовите што браќата ги сонуваат и дизајнираат имаат свои карактеристики. Зад нивното креирање постојат и приказни коишто Томас (таткото) ги користи во позитивна насока.

Погледнете го краткото видео за да ги видите нивните креативни соработки што почнале да ги прикажуваат во 2017 година и од тогаш станале инстантно популарни.

Нивниот инстаграм профил е полн со вакви креации.

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCA1qZxFJNSq%2F&access_token=WkWyr8zhe4iB8WRry/IJsdNxp0Av2Q9yFQ4vqUFFXIsPPInu4CoP34tAe+SFGlFSk2SHTx1xPNrS3oEbx+1/bPDinOzVP1xOTSUNiYsCpfcYd1CtybnkbqC2wmfJkDifGtvkKCUlpyed5vivPaSQZXOdppogxPRpIjMQ2ICYl8BxiL5EjSf3PAZ1t4gbBE6yx67sFmN4MUoDuNm0v/G5SBbN9QoZHfNBNB+mTjMdtjmQ11eTPCxi7z9OH6Dj9H01ChTsZVmnr1pvh7aBmDUNa9HBNYSI+Z89LhrFJ0HDYhdwPs67hSKI6x3zK6QDuwUrW0jECp7X1iMAa3Od+rjG7bZFJEZ5vpfNBwK1KfZe5ft6uBwzcmocJ72tenBenbgXuqBtM4clwuu9u41Hc1fpHz52RlT/SIhRnLupimFrxq++O/TAoCyKrGtazXAdhc4prk/A9XQEUQaMplIULojn1g==` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Invalid OAuth access token – Cannot parse access token","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace (truncated…)

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB8VKOIgJa9E%2F&access_token=WkWyr8zhe4iB8WRry/IJsdNxp0Av2Q9yFQ4vqUFFXIsPPInu4CoP34tAe+SFGlFSk2SHTx1xPNrS3oEbx+1/bPDinOzVP1xOTSUNiYsCpfcYd1CtybnkbqC2wmfJkDifGtvkKCUlpyed5vivPaSQZXOdppogxPRpIjMQ2ICYl8BxiL5EjSf3PAZ1t4gbBE6yx67sFmN4MUoDuNm0v/G5SBbN9QoZHfNBNB+mTjMdtjmQ11eTPCxi7z9OH6Dj9H01ChTsZVmnr1pvh7aBmDUNa9HBNYSI+Z89LhrFJ0HDYhdwPs67hSKI6x3zK6QDuwUrW0jECp7X1iMAa3Od+rjG7bZFJEZ5vpfNBwK1KfZe5ft6uBwzcmocJ72tenBenbgXuqBtM4clwuu9u41Hc1fpHz52RlT/SIhRnLupimFrxq++O/TAoCyKrGtazXAdhc4prk/A9XQEUQaMplIULojn1g==` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Invalid OAuth access token – Cannot parse access token","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace (truncated…)

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB7gE60eJ41L%2F&access_token=WkWyr8zhe4iB8WRry/IJsdNxp0Av2Q9yFQ4vqUFFXIsPPInu4CoP34tAe+SFGlFSk2SHTx1xPNrS3oEbx+1/bPDinOzVP1xOTSUNiYsCpfcYd1CtybnkbqC2wmfJkDifGtvkKCUlpyed5vivPaSQZXOdppogxPRpIjMQ2ICYl8BxiL5EjSf3PAZ1t4gbBE6yx67sFmN4MUoDuNm0v/G5SBbN9QoZHfNBNB+mTjMdtjmQ11eTPCxi7z9OH6Dj9H01ChTsZVmnr1pvh7aBmDUNa9HBNYSI+Z89LhrFJ0HDYhdwPs67hSKI6x3zK6QDuwUrW0jECp7X1iMAa3Od+rjG7bZFJEZ5vpfNBwK1KfZe5ft6uBwzcmocJ72tenBenbgXuqBtM4clwuu9u41Hc1fpHz52RlT/SIhRnLupimFrxq++O/TAoCyKrGtazXAdhc4prk/A9XQEUQaMplIULojn1g==` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Invalid OAuth access token – Cannot parse access token","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace (truncated…)

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6rcQUUJvPA%2F&access_token=WkWyr8zhe4iB8WRry/IJsdNxp0Av2Q9yFQ4vqUFFXIsPPInu4CoP34tAe+SFGlFSk2SHTx1xPNrS3oEbx+1/bPDinOzVP1xOTSUNiYsCpfcYd1CtybnkbqC2wmfJkDifGtvkKCUlpyed5vivPaSQZXOdppogxPRpIjMQ2ICYl8BxiL5EjSf3PAZ1t4gbBE6yx67sFmN4MUoDuNm0v/G5SBbN9QoZHfNBNB+mTjMdtjmQ11eTPCxi7z9OH6Dj9H01ChTsZVmnr1pvh7aBmDUNa9HBNYSI+Z89LhrFJ0HDYhdwPs67hSKI6x3zK6QDuwUrW0jECp7X1iMAa3Od+rjG7bZFJEZ5vpfNBwK1KfZe5ft6uBwzcmocJ72tenBenbgXuqBtM4clwuu9u41Hc1fpHz52RlT/SIhRnLupimFrxq++O/TAoCyKrGtazXAdhc4prk/A9XQEUQaMplIULojn1g==` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Invalid OAuth access token – Cannot parse access token","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace (truncated…)

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBhxTjjul767%2F&access_token=WkWyr8zhe4iB8WRry/IJsdNxp0Av2Q9yFQ4vqUFFXIsPPInu4CoP34tAe+SFGlFSk2SHTx1xPNrS3oEbx+1/bPDinOzVP1xOTSUNiYsCpfcYd1CtybnkbqC2wmfJkDifGtvkKCUlpyed5vivPaSQZXOdppogxPRpIjMQ2ICYl8BxiL5EjSf3PAZ1t4gbBE6yx67sFmN4MUoDuNm0v/G5SBbN9QoZHfNBNB+mTjMdtjmQ11eTPCxi7z9OH6Dj9H01ChTsZVmnr1pvh7aBmDUNa9HBNYSI+Z89LhrFJ0HDYhdwPs67hSKI6x3zK6QDuwUrW0jECp7X1iMAa3Od+rjG7bZFJEZ5vpfNBwK1KfZe5ft6uBwzcmocJ72tenBenbgXuqBtM4clwuu9u41Hc1fpHz52RlT/SIhRnLupimFrxq++O/TAoCyKrGtazXAdhc4prk/A9XQEUQaMplIULojn1g==` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Invalid OAuth access token – Cannot parse access token","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace (truncated…)

Напишете коментар