Погледнете го видеото на триото составено од татко и синови „карикатуристи“ во Јапонија

Креативен татко цртежите на своите синови ги претвора во уметност. 41 годишниот француски уметник  ги претвора цртежите на своите синови (9) и (12) во карикатури. Триото живее во Токио, и себеси се нарекуваат: „Father and Sons’ Design Workshop“. Таткото вели дека синовите имаат целосна слобода во цртањето, а ликовите што браќата ги сонуваат и дизајнираат имаат свои карактеристики. Зад нивното креирање постојат и приказни коишто Томас (таткото) ги користи во позитивна насока.

Погледнете го краткото видео за да ги видите нивните креативни соработки што почнале да ги прикажуваат во 2017 година и од тогаш станале инстантно популарни.

Нивниот инстаграм профил е полн со вакви креации.

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCA1qZxFJNSq%2F&access_token=VPeg8Rewg+QUZLVGfjyMZi2DA1pfH6/X1xWQJwWAGTPdlHjDo580kAMtD9YfzGOcbL83hD2QRgBSdlQ3vaKmejsaff6k7s+OnHjKk6UkMFRD81kYfzKGGGZcsGkOhWKwt+Un+ZWjvx50I0XnA/T6QTq0DzS5iNxoC0Cb9Z4woT9R7jJxRiWrALJ3rmcFdJ3jizHIpKNZYOt+vwuQ39f38rbP+7ejg7jryfuMkjvYHqbE07sWWn2MNJI9mj2GRSsvbVI8tk4ZLOwIFk2lXeyDgmuQqvAPURp0Qa3xDh8e5x0/okmLIHRWK8kovs5uYvcVIYFQNaAgiFEiVijqARrgWg==` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Invalid OAuth access token – Cannot parse access token","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace (truncated…)

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB8VKOIgJa9E%2F&access_token=VPeg8Rewg+QUZLVGfjyMZi2DA1pfH6/X1xWQJwWAGTPdlHjDo580kAMtD9YfzGOcbL83hD2QRgBSdlQ3vaKmejsaff6k7s+OnHjKk6UkMFRD81kYfzKGGGZcsGkOhWKwt+Un+ZWjvx50I0XnA/T6QTq0DzS5iNxoC0Cb9Z4woT9R7jJxRiWrALJ3rmcFdJ3jizHIpKNZYOt+vwuQ39f38rbP+7ejg7jryfuMkjvYHqbE07sWWn2MNJI9mj2GRSsvbVI8tk4ZLOwIFk2lXeyDgmuQqvAPURp0Qa3xDh8e5x0/okmLIHRWK8kovs5uYvcVIYFQNaAgiFEiVijqARrgWg==` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Invalid OAuth access token – Cannot parse access token","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace (truncated…)

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB7gE60eJ41L%2F&access_token=VPeg8Rewg+QUZLVGfjyMZi2DA1pfH6/X1xWQJwWAGTPdlHjDo580kAMtD9YfzGOcbL83hD2QRgBSdlQ3vaKmejsaff6k7s+OnHjKk6UkMFRD81kYfzKGGGZcsGkOhWKwt+Un+ZWjvx50I0XnA/T6QTq0DzS5iNxoC0Cb9Z4woT9R7jJxRiWrALJ3rmcFdJ3jizHIpKNZYOt+vwuQ39f38rbP+7ejg7jryfuMkjvYHqbE07sWWn2MNJI9mj2GRSsvbVI8tk4ZLOwIFk2lXeyDgmuQqvAPURp0Qa3xDh8e5x0/okmLIHRWK8kovs5uYvcVIYFQNaAgiFEiVijqARrgWg==` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Invalid OAuth access token – Cannot parse access token","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace (truncated…)

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6rcQUUJvPA%2F&access_token=VPeg8Rewg+QUZLVGfjyMZi2DA1pfH6/X1xWQJwWAGTPdlHjDo580kAMtD9YfzGOcbL83hD2QRgBSdlQ3vaKmejsaff6k7s+OnHjKk6UkMFRD81kYfzKGGGZcsGkOhWKwt+Un+ZWjvx50I0XnA/T6QTq0DzS5iNxoC0Cb9Z4woT9R7jJxRiWrALJ3rmcFdJ3jizHIpKNZYOt+vwuQ39f38rbP+7ejg7jryfuMkjvYHqbE07sWWn2MNJI9mj2GRSsvbVI8tk4ZLOwIFk2lXeyDgmuQqvAPURp0Qa3xDh8e5x0/okmLIHRWK8kovs5uYvcVIYFQNaAgiFEiVijqARrgWg==` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Invalid OAuth access token – Cannot parse access token","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace (truncated…)

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBhxTjjul767%2F&access_token=VPeg8Rewg+QUZLVGfjyMZi2DA1pfH6/X1xWQJwWAGTPdlHjDo580kAMtD9YfzGOcbL83hD2QRgBSdlQ3vaKmejsaff6k7s+OnHjKk6UkMFRD81kYfzKGGGZcsGkOhWKwt+Un+ZWjvx50I0XnA/T6QTq0DzS5iNxoC0Cb9Z4woT9R7jJxRiWrALJ3rmcFdJ3jizHIpKNZYOt+vwuQ39f38rbP+7ejg7jryfuMkjvYHqbE07sWWn2MNJI9mj2GRSsvbVI8tk4ZLOwIFk2lXeyDgmuQqvAPURp0Qa3xDh8e5x0/okmLIHRWK8kovs5uYvcVIYFQNaAgiFEiVijqARrgWg==` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Invalid OAuth access token – Cannot parse access token","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace (truncated…)