Skip to content

Видео рецитал на „Есенска песна“ од Пол Верлен

„Есенска песна“ е песна на францускиот поет Пол Верлен и една од најпознатите песни напишани на француски јазик.

Песната е вклучена во првата збирка на Verlaine, Poèmes saturniens објавена во 1866 година (кај нас преведена од страна на издавачката куќа „Македонска книга“ во 1987 година со наслов „Есенска песна“). Изборот и препевот го направил Паскал Гилевски.  Поемата е дел од делот „Paysages tristes“ („Тажни пејзажи“) од колекцијата.

Поемата користи неколку стилски средства кои се многу типични за Верлен, со тоа што користи звучни техники како што се консонанца (повторување на звуците „н“ и „р“), што е исто така создава ономатопејски ефект, звучи истовремено монотоно но и како звук на виолина. 

Звукот на зборовите Deçà, delà, во третиот стих ја евоцира сликата на паднат мртов лист. Верлен ја користи симболиката на есента во песната за да го опише  стареењето  и жалењето за таа состојба.

Во Втората светска војна, репликите од песната биле искористени за испраќање пораки од Специјалните оперативни служби (СО) до Францускиот отпор за времето на инвазијата на Нормандија.

Есенска песна

Тој долг ромон

од виолински ѕвон

на есента вон

в срцето зол

отвора бол

монотон

 

Задушен сет

исцибрен клет

в кобен час

спомен ме сви

од стари дни

и плачам јас

 

Па лутам в студ

со ветрот лут

секогаш ист

сегде по ред

слично на блед

мртов лист.

Уживајте во слушањето!

Напишете коментар