Ритамот на тишината – Менче Кадинец

Кога детето светот го распознава
низ плачот на животот
првите стапки низ денот се нижат
Песни пропратни
Се отвори вратата на времето
Рапсодија
Го гледам небото прокиснато
во ритмот на тишината
ги отворам прозорците
да го украдам воздухот.
Од небото сино осинувам
светлоста ја симнувам
некој во душа скришум загледува
а јас песна пеам.
Пловиме во ноќта
пловиме низ времето
Мирисот на косата твоја
ме освежува

Рапсодија Јас и Ти.