Skip to content

Жена – Дијана Станчевска

  • by

Јас не сум жена. Јас сум неутрална.

Јас сум дете, страница и со смела решеност,

Јас сум смешна лента од црвено сонце

Јас сум мрежа за сите алчни риби,

Јас сум здравица за слава на сите жени,

Јас сум чекор кон опасност и пропаст,

Јас сум скок кон слободата и себеси,

Јас сум шепот на крв во увото на човекот,

Јас сум душата, копнежот и одбивањето на телото,

Јас сум влезен знак за нови раеви.

Јас сум пламен, барам и дрзок,

Јас сум вода, длабока, но смела до коленото,

Јас сум оган и вода во слободен и лојален сојуз.

Дијана Станчевска

Напишете коментар