Skip to content

Чекај ме

        На Е.

Чекај ме на старото место,

ќе бидам таму, ти ветувам,

иако никогаш нема да дојдам.

Не доаѓај ни ти,

просто и простум чекај ме.

Не биди нестрплива,

не гледај во часовникот,

зашто предолго е сега нашето време.

Не обидувај се да ми простиш,

бесполезно е, и самата знаеш.

Просто и простум чекај ме,

како во топлите септемвриски квечерини,

ќе бидам таму, верувај ми,

иако работата не е за верување,

зашто и кога ќе се сретнеме,

само ќе се разминеме,

и никогаш повеќе

нема да се препознаеме.

Симеон Јанков

(На 3 август 2020, како за септември 2000)

Напишете коментар