Skip to content

Бисер солза – Менче Кадинец

  • by
Кога не можам, тоа што не можам како бисер солза ми капнува
Не за друго, но тоа е против мене, а интуицијата ме совладува.
Не сакам од умот да се делам
во туѓи мисли да влезам,
тоа сум јас, моето битие е само мое.
Никогаш едно со едно не се две
го посакувам квалитетот на животот свој
кој ме исполнува.
Не можам туѓа да бидам,сакам
своја да бидам
Не сакам од умот да се делам
Не сакам бисер солза да леам.
Менче Кадинец

Напишете коментар