Skip to content

Пар екселанс – Виктор Кадинец

  • by

Никоја така не ме сакаше.

И кога мислите ги фрлав под чергава ладна,

таа топлина киснеше на срцево

како слепо чоше во кој единствен излез,

беше занесениот поглед преку стаклото,

намовнат од нашето издишување на очекуваното

и издишеното од недоживеаното.

Бевме ние книга без корица,

со непозната година на печатење,

заборавена во библиотеката на љубовта,

непрочитана,

а библија бевме во содржината.

Ти беше лист, а јас твоите две страници.

Ти беше реченица, а јас твоите зборови.

Ти беше песнава, а јас насловот.

Ние бевме идеални,

содржина-пар екселанс.

Никоја така не ме сакаше,

како мојата книга,

во твоите раце.

Виктор Кадинец

Напишете коментар