Skip to content

Лав без став – Николина Ќорвезиорска

Каков е тој лав што живее
во страв?
Малку десно од Африка,
во НП Гир
Еден лав заглавил
во жабечки вир.
Е како се случи тоа?
Скокна по една зебра мала
А зебрата ја спаси една коала,
Лавот ногата ја шина
Во калта во таа
августина…
Лавицата му пушти скала
од една стара зебра
Го блишти сонце ,него
му се гледаат ребра.
Сега од сите животни се плаши,
Жабата зачудено во
вирот се вџаши
-Каков е тој крал,
што не може да се спаси од кал?
Ќе го утешам со својот
жабечки вокал,
Друг пат кога ќе дојде
да храни душа
Само моето крекање
ќе го слуша…

Николина Ќорвезиорска

Напишете коментар