Читај детенце

Читај мило дете,

поетот песничка

од зборови сплете,

буква по буква збор

зпор по збор стих

да читаш секаде

и дома и во градинка

и во школо и во двор.

 

Читај мило дете

со другарчињата песнички

напамет учете

и после заедно да ги пеете.

 

Читај мило дете,

книгата е најдобар другар твој

страница по страница душа ти гали

никогаш забава да не ти фали!

 

Читај детенце вредно

сакај го читањето вистински

и нека биде тоа многу искрено,

животно искуство незаменливо едно!

Н.Н

close

Впиши го војот емаил ако сакаш да станеш дел од нашата блог заедница на читатели!