Skip to content

Руми – Свежина

Кога е студено и паѓа дожд,
ти си уште поубава.

А снегот ме доведува
уште поблиску до твоите усни.

Ти си чудесна тајна, она што никогаш не било родено,
ти си свежина, а јас сум со тебе.

Не умеам да ги објаснам тие идења
и одења. Одеднаш влегуваш

и јас сум повторно изгубен
во величественоста.

Напишете коментар