Песна – Блаже Конески

О пеј ми, пеј ми!
Каква песна!
За едно пее
за друго збори:
„Сѐ што си рекол,
сѐ што си сторил,
случајно не е,
простено не е.”

close

Дали сакаш во твоето сандаче да стигнуваат
најпосетуваните статии на блогот
на крајот од секоја недела?