Skip to content

Желба – Јован Котески

Копнеам за едно ноќевање на ледината

меѓу класаните жита и караците,

кога зад вршките ќе склепнат зраците

ќе слезат две заљубени ѕвезди од висината

и ќе сме долго расонети во тревите

од тивкото шумолење на посевите.

Напишете коментар