Полициски час – Пол Елијар

Што барате вие вратата беше надзирана

Што барате вие ние бевме затворени

Што барате вие улицата беше блокирана

Што барате вие градот беше опколен

Што барате вие жителите беа изгладнети

Што барате вие ние бевме без оружје

Што барате вие ноќта беше насекаде

Што барате вие ние се сакавме.