Молитва (За Тоше) – Даниела Кадинец

М олскавична бол во градиве имам,

зашто засекогаш ќе те немам.

О громна тага во срце ми лежи и

телово на парчиња ми го режи.

Л ицемерна радост душава ми ја теши,

не може меѓу тагата и неа да се реши.

И магинативна среќа во глава ме обзема,

не давам никој од мене да ја одзема.

Т рагично Бог ми те зеде,

зашто сака и таму горе песна да се пее.

В оскреси ја неговата душа,

зашто има и таму кој да го слуша.

А, ноќите за тебе бдеени,

ќе останат во мене засекогаш влеани.

Даниела Кадинец