Skip to content

Октомври

Накиснал прозорец од сончев дожд

без малку се прелеа во мојата коса разбранета на ветрец нежен

Нема приток, нема артерија

Само дожд, дожд,

Се налева во срцето

Сребрен поток

Освежителен

Ми ја стоплува  и очистува душава

Како колоидно сребро

Ги откраднува микроорганизмите

Воздухот дише

Не се заморува

Чекам да дојдеш ,да ме облееш

Златен поток да ми бидеш

Но не знам што ќе стане со душава

Дали ќе се стопли, очисти

Или место да блесне, ќе се разгори

Ќе се оцрни

Не, не смеам да ти се доближувам

Октомври носи само

Сребрени дождови.

 

Напишете коментар