Skip to content

В крчма – Блаже Конески

Вино што трпко сјае,
зад мене маглен пат –
и глас со ужас таен
што пее зарипнат.

Засвире виолината,
низ крчма залипан тон –
и плаче горко тишината
небаре дете во сон.

Напишете коментар