Skip to content

Не постои ништо – Зен приказна

Кога бил млад ученик по зен, Јамока Тешу одел од еден до друг учител. Наминал и кај Докуон, а и кај Шококу.
Сакајќи да покаже до каде е стигнат и просветлен, велел:

„Умот, Буда и чувствителните суштества – на крајот од краиштата – не постојат. Празнината е вистинската природа на сите појави. Не постои спознание, ни заблуда, ни мудрост, ни просечност. Не постои ни давањеа, а ни што да се добие.“

Учителот Докуон мирно пушел и мудро си молчел. Одеднаш го удрил Јамаока со бамбусовото луле, а младичот се разбеснил.
„Ако не постои ништо“, прашал Докуон, „тогаш од каде се појави овој бес?“

Прочитајте ја и приказната „Оној што дава треба да е благодарен.“

Напишете коментар