Skip to content

Мапа – Дијана Станчевска

  • by

Ова е светот
Да тој толку огромен и осамен
без крај, со планини
кој донесе глад
во многу земји,
и страв
од болест, темна шума од дрвја
кои се држеа едни со други.
Дури и мразот не молчеше.
Плачеше на скршеното јас
назад кон топлината.
Ова е мапа
Ова е светот без крај
каде шумите се отсечени од дрвјата.
Ова се линиите каде што волкот не можеше да ги помине.
Ова е она што го знам од науката:
дека зрно прашина живее во центарот
од секој снег,
тој мраз може да има свој пат до копното.
Да и волците живеат во круг
од нивниот сопствен почеток.
ДА ова е она што го знам,
Гори.
Сонува.
Се буди.
Мапа на нашиот живот…

Напишете коментар