Skip to content

Во кал – Јовица Тасевски-Етернијан

Темната нишка,
колебливата сестра
на петте сјајни ќерки
кои бодро се гласат,
ја запретавме во кал,
ја затрупавме
со песочиште, со чакалиште,
со камења, со карпи *

(за да не се гледа,
кога веќе не може
да не се слуша
нејзиниот придушен крик)

И пак без запир ’рти!


* Цитат од песната „Стерна“ од Блаже Конески

Од збирката „Исход“.

Прочитајте ја и „Наследство. Коњаници на сродните“ – Јовица Тасевски-Етернијан.

Напишете коментар