Skip to content

Некои од нас – Снежана Паноска

Некои од нас, цел живот ќе чекорат
со дигната глава, горди без срам
и обвинувања,
секогаш загледани во иднината,
никогаш не вртејќи се назад
кон минатото и темнината.

Некои од нас, цел живот ќе го поминат,
обвинувајќи ги другите за лошата
карма или судбина,
лутејќи му се на светот и векот,
никогаш не загледувајќи се во себе,
ниту во ликот свој во огледалото,
оти ја знаат вистината,
дека многу полесно е да ги обвинат
другите, отколку самите себе си.

Некои од нас, ќе го поминат животот
опевајќи го низ стихови, со убавини,
некои ќе го оплакуваат,
оти само така ќе заборават дека
ништо не направиле со него.

Тој поминал, ги одминал,
како бујна река се стопил со
морето и далечината.

И само ракатка земја останува
за секого од нас,
ама сепак различно за секого,
кој како го поминал,
тагувајќи, радувајќи се, плачејќи,
обвинувајќи секого,
како мирна река или разурлавено море.

Но тој е еден и единствен,
и само од тебе зависи
како ќе го поминеш,
живеејќи го или гледајќи
како тоа го прават другите.

Напишете коментар