Skip to content

Црни мастила на бисерни перли

Почнувам да заборавам колку ми значиш

Во срцево си дамка која капи,

Црни мастила се слеваат низ крвоток од бисерни перли

Хартија ми треба да запишам поетски желби.

 

Те сакав, те љубам, но не знам дали уште ќе се трудам

Од заборав да те пазам во утрата кога се будам,

Црни мастила во кафето утринско се леат

Мислите за тебе веќе срцево не го греат.

 

Пробај да ме погледнеш кога денот се буди

Избегај од мракот во кој толку ти студи

Ќе ме најдеш во солзите кои ги лијам

Утринските кафиња кога ги пијам .

Напишете коментар