Skip to content

Звонимир Балог – Поет

Звонимир Балог (Св. Петар Чврстец кај Крижевци, 30 мај 1932 — Загреб, 2 ноември 2014 год.) е зачетник на современата хрватска детска поезија и најнаградуваниот хрватски писател за деца.

Поет

Поетот работи со поглед

понекогаш го продолжува

со двоглед,

па го фрла како јадица.

Сега фати една птица,

а сега цела улица.

Кога оди, чекори смета

Честопати му се

и дланките влажни

и мислата

му лета.

Сличен е

на планински цвет.

Поетот има

најголемо срце

на сиот свет.

Препев: Иван Џепароски