Skip to content

Душанка Трпевска

Дојди

  • by

Ако сакаш дојди,                                            

но дојди таму кадештo

љубовта е извор на енергија,                                            

а болката полека … Прочитај повеќе