Skip to content

македонски и српски автори

Објавен е-зборник на тема „Читам, пишувам и цртам во време на корона“ од библиотека „Центар за култура“ Кладово

Електронскиот зборник насловен според името на конкурсот е веќе достапен во онлајн форма. Негов уредник … Прочитај повеќе