Skip to content

Мирјанка Селчанец

Круг

  • by

Во кругот спирален од небото

низ облаци

кадели темни

куќа си направив

за тебе и … Прочитај повеќе